Многопрофилна болница за активно лечение Рокфелер ЕООД - Петрич

Хирургично отделение

Началник Хирургично отделение
Д-р Орлин Кючуков
Началник Хирургично отделение

През 1982 г. завършва медицина в МА - София. Придобива специалност "Хирургия" през 1990 г. Започва работа като ординатор в МБАЛ - Петрич през 1982 г. От 05.07.2004 г. е началник Хирургично отделение.

Завършени допълнителни квалификационни курсове: Резекция на стомаха и дванадесетопръстника; Здравен мениджмънт.

Началник отделение
Д-р Орлин КЮЧУКОВ

Старша мед. сестра
Зл. ТАНУШЕВА

Структура

Дейност

Първични, вторични и консултативни прегледи. Диагностика и оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум, тънко и дебело черво, жлъчен мехур, жлъчни пътища, конвенционална холецистектомия.

Оперативни процедури върху далак, хернии.

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, затваряне на стома.

Пациенти се приемат чрез КДБ 24 часа в денонощието.

Лекарите в отделението дават графични дежурства и са на разположение извън работно време и в почивните дни.

Хирургично отделение (1)
Хирургично отделение (2)
Хирургично отделение
(0745) 6 97 45
Началник Хирургично отделение
(0745) 6 97 51